Duurzame tuin

Een duurzame tuin is een paradijs voor mens, plant en dier.

Duurzame tuin

Een tuin is niet alleen decoratief, maar ook belangrijk voor onze gezondheid. Een duurzame tuin is een levende tuin. Wij proberen met onze ontwerpen, de aanleg en het onderhoud van de tuin het milieu zo min mogelijk te belasten. We kiezen daarom ook voor de toepassing van duurzaam geproduceerde materialen die onderhoudsarm zijn.

Duurzaam ontwerpen

De duurzame tuin begint bij een goed ontwerp. Zo zijn wij bij het ontwerpen inventief in het kiezen van beplanting en verhardingen en in de verbinding tussen de verschillende elementen. Bij de aanpassing van een bestaande tuin zullen we kijken welke materialen we kunnen hergebruiken. We gaan uit van de aanwezige bodem en passen daar het ontwerp op aan, zodat veel kunstgrepen niet nodig zijn.

Waterafvoer

Nederland is een waterland. Al het water dat hier uit de lucht komt vallen, moet op de grond worden afgevoerd. Ook u kunt bijdragen aan een betere waterhuishouding. Benutting van het regenwater is beter dan het direct af laten vloeien naar het riool. Het water kan goed gebruikt en verwerkt worden in de tuin. Daarom adviseren we om maximaal 20% van het tuinoppervlak te verharden.

Dieren

Vlinders en bijen zijn een belangrijke schakel in de natuur. U kunt bijdragen aan hun voortbestaan door bloeiende planten te plaatsen in de tuin en zo min mogelijk bestrijdingsmiddelen te gebruiken. Met een natuurlijke vijver in de tuin trekt u libellen en amfibieën aan. Door de aanplant van struiken en heesters creëert u veilige schuilplaatsen voor vogels en andere kleine dieren.

Verkoeling

Groen zorgt voor verkoeling op een hete zomerdag. De bomen en struiken zorgen er zo voor dat de omgeving aangenamer aan voelt. Ook groene daken dragen hieraan bij. Ze zijn in opkomst als een natuurlijke bron voor verkoeling en isolatie. Ze helpen niet alleen bij de waterafvoer, maar zorgen ook voor een filtering van fijnstof en luchtverontreiniging.

Voedsel

De levende tuin brengt u in contact met de basis van het voedsel, doordat u zelf gewassen kunt kweken in de tuin, maar ook op een dak, gevel of balkon. Ook dieren als vogels, vlinders en egels vinden er hun voedsel. Zo draagt u bij aan vergroting van de biodiversiteit en verbetert u zelf uw leefomgeving.

Wij hebben veel kennis van en ervaring met het ontwerpen, aanleggen en onderhouden van duurzame of levende tuinen en we laten u er graag voorbeelden van zien.

  • Bloeiende planten
  • Groene daken
  • Hergebruiken
  • Zelftuinieren
  • Biodiversiteit
  • De levende tuin